توضیحات

جراح و متخصص زنان و زایمان فلوشیپ نازایی و IVF عضو انجمن ناباروری ایران

متخصص زنان و زایمان
متخصص نازایی
جراح زنان
پزشک زنان
پزشک متخصص زنان و زایمان
بارداری
سونوگرافی زنان
سونوگرافی بارداری
بارداری و زایمان
هیستروسکوپی
فوق تخصص نازایی
ivf
اعمال جراحی زنان
لاپاراسکوپی
درمان سقط مکرر
لاپاراسکوپی زنان
نازایی و ناباروری
جراحی لاپاراسکوپی
زنان زایمان
دکتر زنان زایمان
مشاوره قبل از بارداری
متخصص زنان و زایمان در تهران
متخصص زنان و زایمان در محله نارمک
متخصص نازایی در تهران
متخصص نازایی در محله نارمک
جراح زنان در تهران
جراح زنان در محله نارمک
پزشک زنان در تهران
پزشک زنان در محله نارمک
پزشک متخصص زنان و زایمان در تهران
پزشک متخصص زنان و زایمان در محله نارمک
بارداری در تهران
بارداری در محله نارمک
سونوگرافی زنان در تهران
سونوگرافی زنان در محله نارمک
سونوگرافی بارداری در تهران
سونوگرافی بارداری در محله نارمک
بارداری و زایمان در تهران
بارداری و زایمان در محله نارمک
هیستروسکوپی در تهران
هیستروسکوپی در محله نارمک
فوق تخصص نازایی در تهران
فوق تخصص نازایی در محله نارمک
ivf در تهران
ivf در محله نارمک
اعمال جراحی زنان در تهران
اعمال جراحی زنان در محله نارمک
لاپاراسکوپی در تهران
لاپاراسکوپی در محله نارمک
درمان سقط مکرر در تهران
درمان سقط مکرر در محله نارمک
لاپاراسکوپی زنان در تهران
لاپاراسکوپی زنان در محله نارمک
نازایی و ناباروری در تهران
نازایی و ناباروری در محله نارمک
جراحی لاپاراسکوپی در تهران
جراحی لاپاراسکوپی در محله نارمک
زنان زایمان در تهران
زنان زایمان در محله نارمک
دکتر زنان زایمان در تهران
دکتر زنان زایمان در محله نارمک
مشاوره قبل از بارداری در تهران
مشاوره قبل از بارداری در محله نارمک
مشاوره قبل از بارداری انجام اعمال جراحی زنان درمان سقط مکرر و ناباروری و IVF لاپارسکوپی جهت تشخیص علت ناباروری هیستروسکوپی پذیرش کلیه بیمه ها جهت انجام جراحی در بیمارستانهای طرف قرار داد ساعت ویزیت: شنبه و سه شنبه ها 16 الی 20 عصر -و دوشنبه ها 10 الی 12 صبح
فلوشیپ نازایی و IVF
هیستروسکوپی
درمان سقط مکرر
لاپاراسکوپی
سونوگرافی زنان
اعمال جراحی زنان

جراح و متخصص زنان و زایمان فلوشیپ نازایی و IVF عضو انجمن ناباروری ایران

09034352293

شماره تماس

021-77295590

در دسترس نیست
برنامه کاری امروز در دسترس نیست
 • شنبه

  N/A

 • یکشنبه

  N/A

 • دوشنبه

  فقط با قرار ملاقات

 • سه شنبه

  N/A

 • چهارشنبه

  N/A

 • پنج شنبه

  N/A

 • جمعه

  N/A

 • 26 می 2024 21:20 زمان محلی

توضیحات

جراح و متخصص زنان و زایمان فلوشیپ نازایی و IVF عضو انجمن ناباروری ایران

متخصص زنان و زایمان
متخصص نازایی
جراح زنان
پزشک زنان
پزشک متخصص زنان و زایمان
بارداری
سونوگرافی زنان
سونوگرافی بارداری
بارداری و زایمان
هیستروسکوپی
فوق تخصص نازایی
ivf
اعمال جراحی زنان
لاپاراسکوپی
درمان سقط مکرر
لاپاراسکوپی زنان
نازایی و ناباروری
جراحی لاپاراسکوپی
زنان زایمان
دکتر زنان زایمان
مشاوره قبل از بارداری
متخصص زنان و زایمان در تهران
متخصص زنان و زایمان در محله نارمک
متخصص نازایی در تهران
متخصص نازایی در محله نارمک
جراح زنان در تهران
جراح زنان در محله نارمک
پزشک زنان در تهران
پزشک زنان در محله نارمک
پزشک متخصص زنان و زایمان در تهران
پزشک متخصص زنان و زایمان در محله نارمک
بارداری در تهران
بارداری در محله نارمک
سونوگرافی زنان در تهران
سونوگرافی زنان در محله نارمک
سونوگرافی بارداری در تهران
سونوگرافی بارداری در محله نارمک
بارداری و زایمان در تهران
بارداری و زایمان در محله نارمک
هیستروسکوپی در تهران
هیستروسکوپی در محله نارمک
فوق تخصص نازایی در تهران
فوق تخصص نازایی در محله نارمک
ivf در تهران
ivf در محله نارمک
اعمال جراحی زنان در تهران
اعمال جراحی زنان در محله نارمک
لاپاراسکوپی در تهران
لاپاراسکوپی در محله نارمک
درمان سقط مکرر در تهران
درمان سقط مکرر در محله نارمک
لاپاراسکوپی زنان در تهران
لاپاراسکوپی زنان در محله نارمک
نازایی و ناباروری در تهران
نازایی و ناباروری در محله نارمک
جراحی لاپاراسکوپی در تهران
جراحی لاپاراسکوپی در محله نارمک
زنان زایمان در تهران
زنان زایمان در محله نارمک
دکتر زنان زایمان در تهران
دکتر زنان زایمان در محله نارمک
مشاوره قبل از بارداری در تهران
مشاوره قبل از بارداری در محله نارمک
مشاوره قبل از بارداری انجام اعمال جراحی زنان درمان سقط مکرر و ناباروری و IVF لاپارسکوپی جهت تشخیص علت ناباروری هیستروسکوپی پذیرش کلیه بیمه ها جهت انجام جراحی در بیمارستانهای طرف قرار داد ساعت ویزیت: شنبه و سه شنبه ها 16 الی 20 عصر -و دوشنبه ها 10 الی 12 صبح
فلوشیپ نازایی و IVF
هیستروسکوپی
درمان سقط مکرر
لاپاراسکوپی
سونوگرافی زنان
اعمال جراحی زنان

جراح و متخصص زنان و زایمان فلوشیپ نازایی و IVF عضو انجمن ناباروری ایران

09034352293

در دسترس نیست
برنامه کاری امروز در دسترس نیست
 • شنبه

  N/A

 • یکشنبه

  N/A

 • دوشنبه

  فقط با قرار ملاقات

 • سه شنبه

  N/A

 • چهارشنبه

  N/A

 • پنج شنبه

  N/A

 • جمعه

  N/A

 • 26 می 2024 21:20 زمان محلی

 • هنوز نظری ندارید.
 • یک دیدگاه اضافه کنید